Microfluidics : Reynold Number

Reynold Number merupakan indikasi penting didalam microfluidics bagi memastikan aliran sentiasa berada dalam keadaan lamina (tidak bergelora), Reynold Number yang kurang daripada 2040 membolehkan aliran mengalir dalam keadaan lamina.

Comments

Popular posts from this blog

Hydrodynamic Focusing : PMMA Mikrofluidik menggunakan pengisaran mikro(micromilling)