Hydrodynamic Focusing : PMMA Mikrofluidik menggunakan pengisaran mikro(micromilling)


Alhamdulillah, saya sudah berjaya membina mikrofluidik dengan teknik pantas menggunakan pengisarmikro(micromilling), keseleruhan pembuatan dan pemasangan hanya mengambil masa kurang daripada 1 hari.

Pemesinan hanya beberapa jam, ikatan mikrofluidik pula hanya sekitar 30 minit, untuk menguji sama ada mikrofluidik ini boleh berfungsi atau tidak, saya telah menguji fenomena pemfokusan hidrodinamik, didapati pemfokusan hidrodinamik berjaya terhasil.

https://www.youtube.com/watch?v=bgx7lwPpnFY


Comments

Popular posts from this blog

Microfluidics : Reynold Number