Posts

Showing posts from April, 2020

Penumpuan Hidrodinamik

Penumpuan hidrodinamik merupakan fenomena yang berlaku dalam berbendalirmikro. Penumpuan hidrodinamik ini penting bagi menyusun partikel , ini bagi meningkatkan sensitiviti dan selektiviti berbendalirmikro(microfluidics) yang dihasilkan. https://www.youtube.com/watch?v=bgx7lwPpnFY

Microfluidics : Handouts

Saya sedang kumpulkan beberapa Handouts berkaitan dengan Microfluidics. Semoga bermanfaat. 1. Theoretical microfluidics : Henrik Bruus http://homes.nano.aau.dk/lg/Lab-on-Chip2008_files/HenrikBruus_Microfluidics%20lectures.pdf Antara yang highly cited nota berkaitan microfluidics ialah nota daripada Prof. Henrik Bruus, nota ini membincangkan Teori Asas Microfluidics.