Posts

Showing posts from May, 2020

Hydrodynamic Focusing : PMMA Mikrofluidik menggunakan pengisaran mikro(micromilling)

Alhamdulillah, saya sudah berjaya membina mikrofluidik dengan teknik pantas menggunakan pengisarmikro(micromilling), keseleruhan pembuatan dan pemasangan hanya mengambil masa kurang daripada 1 hari. Pemesinan hanya beberapa jam, ikatan mikrofluidik pula hanya sekitar 30 minit, untuk menguji sama ada mikrofluidik ini boleh berfungsi atau tidak, saya telah menguji fenomena pemfokusan hidrodinamik, didapati pemfokusan hidrodinamik berjaya terhasil. https://www.youtube.com/watch?v=bgx7lwPpnFY

Lecture on Acoustofluidics

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2593&v=I7STPugXoc4&feature=emb_title Syarahan berkenaan Acoustofluidics yang disampaikan oleh Professor Thomas Laurell

Microfluidics : Reynold Number

Reynold Number merupakan indikasi penting didalam microfluidics bagi memastikan aliran sentiasa berada dalam keadaan lamina (tidak bergelora), Reynold Number yang kurang daripada 2040 membolehkan aliran mengalir dalam keadaan lamina.